Sunnhordland

Oppgåvebrief

Redesign ei fritt valgt avis.

Desse elementa skal formgis:

  • Logoen
  • Forsida
  • Side 2–3 (som vanlegvis inneheld leiar, kommentarar etc.)
  • Nyhetsoppslag med hovudsak og fleire undersaker
  • Oppslag med eit eller fleire av flg. tema: 1) Kultur 2) Featurestoff 3) Sport
Om løysinga

Eg valde å redesigne avisa Sunnhordland, som er lokalavisa mi. Sunnhordland har base på Stord, men dekkjer over heile regionen Sunnhordland og har eit opplag på like under 7000 eksemplar. Avisa kjem ut fem gonger i veka.

Det var viktig for meg å halde det heile realistisk og litt «tona ned» med tanke på designgrep, då ein fortsatt skulle ha kjensla av at ein sit med ei lokalavis i hendene og ikkje ei større, meir magasin-prega avis.

Som del av realismen valde eg å plassere ei annonse på forsida, då dette er noko avisa er så godt som avhengig av, og ein ikkje kjem unna.

Gridsystemet er satt opp av 16 spalter, noko som opnar for ein del variasjon med tre-spalter eller fem-spalter med ei luftspalte, eller fire-spalter utan ekstra luft.

Typografien er Greta og Greta Sans, som er godt utprøvde avisfontar, og gir et meir moderne uttrykk på avisa. Som overskrift til magasindelen (fredagspraten) kan ein stå fritt på fontvalg, eg valde Neaments her.

Sunnhordland
Forsida med ny logo og meir moderne preg.
Sunnhordland
Heile forsida.
Sunnhordland
Leiar og lesarinnlegg
Sunnhordland
Nyhendeoppslag
Sunnhordland
«Fredagspraten» – Kulturoppslag
Sunnhordland
Detaljbilete
Sunnhordland
Detaljbilete
Sunnhordland
Detaljbilete
Sunnhordland
Detaljbilete
Sunnhordland
Detaljbilete
Sunnhordland
Detaljbilete

Tre tilfeldige prosjekt