Hvoslef Serif

Oppgåvebrief

Du skal designe en skrift som passer lange tekster, mer spesifikt en bok. Skriften skal helst ha seriffer, middels strekkontrast og harmoniske størrelsesforhold. Målet deres er å få et komplett sett med minuskler, noen majuskler samt noen aksenter og tegn.

Om løysinga

Eg ønskte å lage ein skrift som var robust nok til å kunne nyttast på både kvit og svart bakgrunn. Samstundes vart eg inspirert av skriftane Scala, Charter og Cambria, og ville setje saman dei beste kvalitetane ved kvar av dei i min eigen skrift.

For at skrifta skulle fungere godt på farga bakgrunn, er det relativt lite strekkontrast på bokstavane. Bokstavane har ein rett vertikal akse, samstundes som dei er noko smalare enn vanleg. I tillegg er bokstavane noko firkanta i utsjånaden, noko som skapar eit ekstra særpreg for skrifta.

Skrifta passar godt til brødtekst i alt frå åtte punkt og oppover.

Dette er Hvoslef Serif vist i brødtekst! Skrifta er godt lesbar (sjølv på mørk bakgrunn), og kjem med eit fullt utvikla teiknsett for bruk i norsk typografi. Den er laga i programmet FontLab, gjennom ei intensiv «workshop-veke» på skulen. Etter den veka var alle små bokstavar, nokre store bokstavar, ein ligatur og nokre teikn på plass. Eg utvikla skrifta vidare med store bokstavar på eiga hand etter det. Under ser du dei aller fleste glyffane som skrifta inneheld – kva synes du om skrifta?
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
æ
ø
å
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
æ
ø
å
.
!
?
,
;
:
|
#
*
<
>
«
»
/
\
(
)
%
+
=
[
]
á
é
í
ó
ú
ý
Á
É
Í
Ó
Ú
Ý
ä
ë
ï
ö
ü
ÿ
Ä
Ë
Ï
Ö
Ü
Ÿ

Tre tilfeldige prosjekt