Campus Gjøvik

Oppgåvebrief

Analyser Campus Gjøvik og beskriv dagens situasjon i forhold til veifinning for brukere ved hjelp av emnets læremidler. Design så et helhetlig (utendørs) veifinnings- og skiltsystem for Campus Gjøvik. Prototypen må inkludere:

  • En identifisering av viktige landemerker, funksjoner, sirkulasjoner og destinasjoner på Campus Gjøvik
  • Et system for å organisere bygninger og destinasjoner
  • Kart
  • Oversiktsskilt
  • Retningsangivende skilt/grafikk
  • Lokasjonsskilt/grafikk
  • Eventuelle andre hjelpemidler for veifinning
Om løysinga

Vi har utvikla ei løysing som består av store oversiktsskilt, retningsskilt i kritiske kryss, samt ein samankopling med sentrum ved hjelp av ein «sporsti» frå skysstasjonen til campus.

I løysinga har vi òg teke hensyn til bilistar som kjem til campus frå rundkøyringa ved Energihuset. Dette skiltet inneheld samtidig ein digital skjerm som kan oppdaterast ved arrangement og liknande.

Skilta våre følg alle retningslinjer for anbefalte skriftstorleikar med tanke på leseavstand og lesbarhet for svaksynte.

Campus Gjøvik - Veifinning
Hovudoversiktsskilt med kart og namn på alle bygningar
Campus Gjøvik - Veifinning
Ved den mest travle ankomstvegen for bilistar er det eit forenkla bilskilt, som og inneheld ein digital skjerm som kan gi beskjedar ved behov.
Campus Gjøvik - Veifinning
Midt på campus er det eit kryss der vi har plassert to halve oversiktsskilt – eit for kvar halvdel. Dette er for NTNU-delen.
Campus Gjøvik - Veifinning
Midt på campus er det eit kryss der vi har plassert to halve oversiktsskilt – eit for kvar halvdel. Dette er for den andre delen.
Campus Gjøvik - Veifinning
Retningsskilt på campus.
Campus Gjøvik - Veifinning
I sentrum står eit informasjonsskilt med kart og moglege transportruter. Her er det og ein sporsti som viser veg til fots / på sykkel.
Campus Gjøvik - Veifinning
Foran kvar hovudinngang er det informasjonsskilt om kva som befinn seg i bygninga, samt bokstav på bygget.

Tre tilfeldige prosjekt