A Song of Ice and Fire

Oppgåvebrief

Formgje ei bokserie på minst tre bind. Omslag må ha forfattar, tittel og forlagslogo på framsida; forfattar, tittel og forlagslogo på rygg; ein kort baksidetekst, EAN-kode, ISBN-nummer og forlagslogo på bakside; informasjon om forfattaren samt foto av forfattar på klaffane.

Om løysinga

Eg har vald å formgje dei tre første bøkene i serien A Song of Ice and Fire av George R. R. Martin. Sidan bok nummer tre i serien er gjeve ut i to delar, har eg vald å formgje til saman fire bind.

A Song of Ice and Fire
Ryggen til bøkene

Omslaga har ein illustrasjon av symbolet til fire forskjellige familiar i serien. Historia legg stor vekt på forhold mellom familiar og bruken av desse symbola på banner, så det er noko som symboliserer serien godt.

A Song of Ice and Fire
Rygg og forside

Fargen på symbolet er teke frå fargen til bannera familiane nyttar i serien, og vert gjenteke på permen. Kanten på omslaget får òg denne fargen, så det «fortsett» over til permen.

A Song of Ice and Fire
Perm

På permen er symbolet i svart, med tittel på bok og forfattar i svart på ryggen. All anna tekst er teke vekk. Forsatsen er på svart papir, med symbolet printa på med 50% svart, som gir eit subtilt preg.

A Song of Ice and Fire
Forsats

Tre tilfeldige prosjekt