Gudbrandsdølen Dagningen

Oppgåvebrief

Yngre avislesere forventer i stadig større grad tilgjengelighet av innhold på sine mobile enheter og velger dermed bort papirbaserte medier. Vi eksisterer i en hverdag hvor leserne stadig bombarderes av innhold fra ulike avsendere i ulike kanaler og lesernes oppmerkshomhet blir stadig vanskeligere å fange. I dette landskapet behøver GD en løsning for bedre å nå de leserne som foretrekker å konsumere innhold på mobile plattformer.

Om løysinga

Vi valde tidleg å designe for smarttelefon i staden for nettbrett, då brukarundersøkingar synte at fleirtalet av brukarane ikkje eigde nettbrett – og dei som gjorde det brukte det heller sjeldan i forhold til smarttelefonen, mykje sidan telefonen alltid har tilgang på mobilnett.

Toppen er i den tradisjonelle blåfarga som Gudbrandsdølen Dagningen nyttar på både sin nettutgåve og papirutgåve. Resten av applikasjonen nyttar berre svart, kvit og gråtonar som fargepalett.

Knappar er store og tydelege nok, slik at dei skal vera enkle å behandle for alle typer brukarar. Det er òg viktig at applikasjonen kan nyttast «på farta» – til/frå skule, jobb og liknande.

GD - applikasjonsdesign
Innlogging, forside og nyhetsvisning
GD - applikasjonsdesign
Søkjeskjerm, kategorivisning og stad, «Min side»
Scenarier

Vi har arbeidd med to ulike persona, og laga to scenarier tilpassa desse. Raude felt simulerer trykk.

Lisa Moldalen

Lisa Moldalen er opprinneleg frå Otta, men skal heim ei veke på ferie. Ho ønskjer å finne ut kva som skjer i Otta denne veka, og nyttar arrangementssøket på GD-appen til dette.

GD - applikasjonsdesign
Lisa vel søk på forsida, går inn på arrangement-fana, og vil spesifisere frå dato.
GD - applikasjonsdesign
Vidare vel ho kva dato ho vil søkje til, og trykkjer seg vidare for å spesifisere region.
GD - applikasjonsdesign
Lisa vel Norddalen som sin region, og seier seg ferdig med spesifiseringa og lukkjer region-fana.
Knut Ingebirtsen

Knut Ingebirtsen er student i Lillehammer, og er på skitur på Hafjell skisenter. Der har det skjedd ei ulykke, og han ønskjer å tipse avisa om det som skjer. GD-appen har ein innebygd tipsfunksjon der han kan laste opp bilete eller video, skrive ein liten tekst og dele med redaksjonen kvar han befinn seg.

GD - applikasjonsdesign
Knut vel tips i menyen på forsida, og vil leggje til bilete han har teke med telefonen sin.
GD - applikasjonsdesign
Han vel tre bilete, og vil vidare leggje til lokasjonen sin.
GD - applikasjonsdesign
Vidare skriv han inn tipset sitt, og trykkjer for å lese gjennom tipset.
GD - applikasjonsdesign
Før endeleg innsending av tipset kan han lese gjennom og endre om det er noko som ikkje stemmer. Knut er fornøyd, og sender det inn.

Tre tilfeldige prosjekt