Center for Cyber and Information Security

Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved Høgskulen i Gjøvik / NTNU i Gjøvik ønskte ein nettstad som passa med den nye grafiske profilen eg og Sebastian Engkrog hadde utvikla for dei, samstundes som dei trong ein nettstad som fungerte godt på mobiltelefon.

CCIS Mockup
Nettstaden på forskjellige skjermstorleikar

Løysinga me utvikla for dei baserte seg på noko av det gamle dei allereie hadde for å sikra at nettstaden fortsatt virka kjent for gamle besøkjande. Nettstaden er koda med Bootstrap som utgangspunkt, og er så klart responsiv til alle skjermstorleikar.

Nettstaden nyttar WordPress som sitt CMS, og er tilgjengeleg både på norsk og engelsk. Alle tekststrengar måtte difor kodast så dei var moglege å omsetje direkte i administratorpanelet.

Tre tilfeldige prosjekt